25 +

години

искуство

Придобивки од GRP цевките

Полиња на употреба

Цевководи за питка вода

Цевководи за наводнување

+

Хидро централи (HEPP)

+

Отпадна и фекална канализација

+

Цевководи за хемиски постројки

+

Подводни цевководи

+

Зашто ние

Counter

< class="title bdevs-el-section-title">

78

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

90%

ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

62%

застапеност на пазарот

85%

комплетирани нарачки